V rámci prvního ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás podali občané celkem 18 realizovatelných projektů (7 velkých do 2 miliónů korun, 11 malých do 200 tisíc korun). Na jejich realizaci Praha 14 vyčlenila 5 miliónů korun. A o tom, které projekty dostanou zelenou, se právě nyní rozhoduje Zapojte se i vy do hlasování!

Aktuality

12. 03. Hlasování je tu!

HLASUJTE ZDE o tom, který navržený projekt bude realizován. Děkujeme!

V projektu Lidé uvnitř sídlišť je chybně uvedeno, že součástí je obnovení pingpongových stolů. Navrhovatelka na základě negativních reakcí místních občanů projekt přepracovala a stoly odstranila. Z technických důvodů není bohužel možné do hlasovací aplikace zasahovat a tuto informaci odstranit. Tímto se velice omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

7. 03. Hlasování se blíží....

Do hlasování zbývá 5 dní, pojďme si tedy říct, jak to bude probíhat, kolik budete mít k dispozici kladných a kolik záporných hlasů:

Způsob hlasování

Hlasující má možnost udělit až 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas u „malých projektů“ a až 2 kladné a 1 záporný u „velkých projektů“. Oba hlasy mají stejnou váhu, ale záporných je méně a lze je uplatnit až po užití hlasů kladných, aby nedocházelo k čistě negativnímu hlasování. Hlasující nemusí rozdat všechny své kladné a všechny své záporné hlasy, které má k dispozici. Hlasuje se nejprve o „malých projektech“, následně o velkých. Každý projekt může dostat maximálně 1 hlas.

Pro vstup do hlasovací aplikace je potřeba uvést PIN kód, který Vám bude zdarma zaslán na mobilní telefonní číslo. Číslo slouží pouze pro autorizaci, všechny informace, které zadáváte, jsou anonymní.

Hlasování probíhá prostřednictvím on-line hlasovací aplikace, která umožní odeslat hlas z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, chytrý telefon, tablet…). Před vstupem do aplikace bude každý hlasující požádán o zadání telefonního čísla, na které mu bude v SMS zprávě doručen zmíněný  PIN kód.. Bude tak zajištěno, že každý odhlasuje jen jednou.
Online hlasovaní bylo zvoleno, protože je finančně nenáročné a zaručuje snadnější zpracovávání výsledků.

Kdo může hlasovat?

Hlasování je určeno všem osobám, které bydlí či pracují na území MČ Praha 14 a dosáhly věku 15 let..

Který návrh bude realizován?

Po sečtení všech plusových a všech mínusových hlasů u každého projektu budou projekty seřazeny od nejúspěšnějších (nejvyšší počet hlasů) po ty nejméně úspěšné (nejnižší počet hlasů).  Do realizace budou vybrány projekty až do vyčerpání stanovené alokace 5 milionů korun.

V případě, že dva projekty obdrží stejný počet hlasů a součet jejich celkových nákladů bude přesahovat maximální částku, bude k realizaci vybrán takový projekt, který bude mít méně záporných hlasů.

Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stanou součástí investic realizovaných městskou částí Praha 14. MČ bude zodpovědná za jejich realizaci.

5. 02. Sešli jsme se v hojném počtu.

Děkujeme všem navrhovatelům, kteří se dostavili na veřejnou prezentaci do Galerie 14. Představeno bylo patnáct nápadů z celkových osmnácti a všichni se svého úkolu chopili opravdu s nadšením, z jednotlivých vystoupení bylo patrné, že na přípravě svých projektů skutečně poctivě pracovali. Fotogalerii z akce naleznete zde pod záložkou Participativní rozpočet.
Ještě jednou velké díky všem!

Časová osa

  • 18. září 2017- 10. listopadu 2017 navrhování
  • 23. října, 17.30 setkání s občany v Galerii 14
  • 10. listopadu 2017 - 18. ledna 2018 posuzování návrhů
  • 24. ledna 2018, 17. 30 veřejné setkání v Galerii 14
  • 12. - 30. března 2018 hlasování