Navržené projekty

Klikněte na modrý bod pro zobrazení návrhu

Pěší cesta podél Kyjského rybníka

PREVENCE KRIMINALITY GRAFFITI- LEGÁLNÍ PLOCHY NA ČERNÁKU

Kyje - Hutě: Parčík Splavná - doplnění chybějících prvků

Osvětlení přechodu

Odpočinek v Divočině

Ozelenění protihlukové stěny v Ocelkově ulici

Výsadba stromů a gril zóna

Fotbalová liga mistrů Prahy 14

Kyjské terasy

Ocelkova revitalizace uličky + graffiti zóna

Realizace kovové plakety A. Jiráska

Lidé uvnitř sídliště

Zahrádka mezi paneláky

Realizace ekumenického kříže na hřbitově v Kyjích

Úprava vnitroblokové zeleně Horoušanská

Modernizace hřiště mezi ul. Paculova a Pospíchalova

Yasmina REZA: „ART“ - francouzská komedie

kolbeNOVA zelená

Modernizace hřiště mezi ul. Bojčenkova a Pospíchalova

Dětské hřiště v Jahodnici

Nájezdy na chodník

Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava