Vaše návrhy musejí splňovat určité náležitosti, naleznete je v sekci pravidla.
Položky s hvězdičkou* jsou povinné.

Kontakt na vás

Kontaktní údaje slouží pouze pro komunikaci s námi. Zveřejněno bude pouze jméno navrhovatele.

Projekt

Pro zvolení nebo změnu místa, klikněnte na ikonku "Nakreslit značku" v levé části mapy a následně na místo, kde má být projekt realizován.

Pokud znáte příslušné parcelní číslo, můžete jej uvést zde.

Povinné přílohy jsou: fotodokumentace současného stavu, popis pro prezentaci návrhu na webových stránkách a jinde, dobrovolné přílohy: položkový rozpočet, grafický návrh, vizualizace, typy navrhovaných prvků apod.
Maximální velikost všech příloh je 50 MB.

Osobní údaje budou sloužit pouze pro komunikaci organizátora s navrhovateli a nebudou poskytovány dalším osobám